p_ec_pt

PUTTER

MAJESTY PUTTER SPI-3

David Whitlam最新推出的推杆。使用最新的精密的削磨手法,完全手工制造。新装备了3种可调式。可以根据果岭情况的不同来变化杆头重量。

 

 

 

 

 

 

 

MAJESTY PUTTER 101 P

使用最新的精密的削磨手法,完全手工制造。重量分为3种可调式。可以根据果岭情况的不同来调整杆头重量。

 

 

 

 

 

 

 

MAJESTY PUTTER 102 LM

可以说是经典的型号。IN to IN的挥杆轨道,非常容易确定距离感和方向性的万能型号。

 

 

 

 

 

 

 

MAJESTY PUTTER 103 M

适合直线的挥杆轨道并根据挥杆的幅度调整距离的人。方向性也很好。

 

 

 

 

 

 

 

MAJESTY PUTTER 105 P

订单生产LEFT MODEL 可以说是推杆的经典型号。IN to IN的挥杆轨道,容易调整距离感和方向性的万能型号。

 

 

 

返回页首